Školní vzdělávací program "Po celý rok, do přírody krok"

Celý program směřuje ke splnění konkretizovaných očekávaných výstupů, které rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

 

Třídní vzdělávací program třídy Berušky - témata a podtémata
Září - Rodina a mateřská škola 1. Poznáváme se
2. Co kdo dělá
3. Domácí mazlíčci


Říjen - Plody podzimu 1. Zvířátka v lese
2. Ovoce a zelenina
3. Lesní rostliny


Listopad - Koloběh života 1. Hrátky se vzduchem - počasí
2. Den a jeho části
3. Roční období


Prosinec - Předvánoční těšení 1. Mikuláš a čert
2. Stromeček pro zvížátka
3. Vánoce


Leden - Když je (není) bílá peřina 1. Ptáčci u krmítka
2. Vodní kouzla
3. Krmíme zvířátka


Únor - Zimní nástrahy 1. Lidské tělo
2. Maškarní rej
3. Sportujeme


Březen - Poznáváme okolí 1. Květiny na jaře
2. Škola
3. Naše město


Duben - Na statku 1. Velikonoce
2. Užitková zvířata
3. Jak co roste


Květen - Na louce u vody 1. Život u vody
2. Broučci a motýli

3. Vyrábíme z lásky


Červen - Naše planeta 1. Česká republika
2. Letíme, jedeme, plujeme
3. Exotická místa a zvířata


Třídní vzdělávací program třídy Sluníčka - témata a podtémata
Září - Rodina a mateřská škola 1. Co - kde - jak
2. Máme doma zvířátko
3. Hádej, čím budu


Říjen - Plody podzimu 1. Cesta do lesa
2. Leporelo podzimního lesa
3. Poklady zahrádky
4. Koloběh času


Listopad - Koloběh života 1. Strašidelný strom
2. O smutné tmě
3. Souboj živlů
4. Barevný svět


Prosinec - Předvánoční těšení 1. Mik Mik Mikuláš
2. Vánoce v lese
3. Adventní čas
4. Kouzelník Minus Celsius


Leden - Když je (není) bílá peřina 1. Zamrzlá hladina rybníka
2. Ptačí svět
3. Co viděla vločka
4. Paní Zima


Únor - Zimní nástrahy 1. Lidské tělo
2. Masopust
3. Splašila se jedna lyže
4. Pozor, klouže to


Březen - Poznáváme okolí 1. Jaro dělá pokusy
2. Zvyky, tradice
3. Kouzelné sluchátko
4. Tady bydlím


Duben - Na statku 1. Zvědavé semínko
2. Ošklivé káčátko
3. Dupy, dupy do chalupy
4. Den Země


Květen - Na louce u vody 1. Kampak, broučku
2. S pramínkem až do moře
3. Maminkám – z lásky
4. Na křídlech vážky


Červen - Naše planeta 1. Děti světa
2. Letíme, jedeme, plujeme
3. Cesta kolem světa
4. Česká republika