Aktuality

Vyzvednutí registračního čísla

Rodiče dětí, kteří zapsali své dítě do Masarykovy MŠ v Roudnici nad Labem, a zároveň dodali všechny potřebné dokumenty (kopiii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte, čestné prohlášení a přihlášku), si mohou dne 18. 5. 2020 v době mezi 8:00 - 10:00, vyzvednout své registrační číslo, pod kterým bude dítě zapsáno v přijímacím řízení z důvodu dodržení GDPR. Zároveň také mohou nahlédnout do svého spisu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte se bude vydávat v Masarykově MŠ Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217, dne 15. 6. 2020 v době mezi 8:00 a 12:00.

Zápis dítěte do naší mateřské školy

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: Elektronický zápis

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
- tisk vyplněné žádosti
- tisk čestného prohlášení k očkování formulář zde
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
- pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy: identifikátor datové schránky: pturqp2
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
- poštou
- v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Děti lze do předzápisu registrovat POUZE ELEKTRONICKY. Poslední termín elektronické registrace v systému Elektronický zápis je 5. 5. 2020 !

Po elektronické registraci je třeba doručit dokumenty v papírové podobě do dopisní schránky naší mateřské školy a to nejpozději do 15. 5. 2020 !

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 zdeKritéria pro přijímání dětí do Masarykovy MŠ Roudnice nad Labem

Kritéria ke stažení zde


Mimořádné opatření o uzavření mateřských škol na území města Roudnice n/L

V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, rozhodl krizový štáb města Roudnice nad Labem o uzavření všech mateřských škol na území města Roudnice n/L a to od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Rozhodnutí zde


Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem přijme učitelku.

Zájemkyně o práci učitelky naší mateřské školy prosím kontaktujte ředitelku paní Mgr. Zuzanu Francovou na tel. čísle 736 633 332, nebo zašlete
e-mail na info@skolkamasarykova.cz.