Režim dne

06:30 - 08:00 hod.

scházení se dětí, spontánní hry dle volby dětí

relaxační aktivity

didakticky zacílené činnosti individuální


08:00 - 08:30 hod.

spontánní hry dle volby dětí

relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti

individuální, pohybové aktivity


08:30 - 09:00 hod.

hygiena, přesnídávka


09:00 - 09:30 hod.

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové


09:30 - 11:30 hod.

převlékání, pobyt venku


11:30 - 12:00 hod.

hygiena


12:00 - 12:30 hod.

oběd


12:30 - 14:15 hod.

hygiena, odpočinek

Klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

zájmové aktivity


14:15 - 16:30 hod.

hygiena, svačina, spontánní hry dle volby dětí

relaxační aktivity, rozcházení se dětí