Režim dne

Celý program směřuje ke splnění konkretizovaných očekávaných výstupů, které rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.


06:30 - 08:00 hod.

scházení se dětí, spontánní hry dle volby dětí, relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální


08:00 - 08:30 hod.

spontánní hry dle volby dětí, relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální


08:30 - 09:00 hod.

pohybové aktivity


09:00 - 09:30 hod.

hygiena, přesnídávka


09:30 - 10:00 hod.

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové


10:00 - 12:00 hod.

převlékání, pobyt venku


12:00 - 12:30 hod.

hygiena, oběd


12:30 - 14:30 hod.

hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku, zájmové aktivity


14:30 - 15:00 hod.

hygiena, svačina


15:00 - 16:00 hod.

rozcházení se dětí, spontánní hry dle volby dětí, relaxační aktivity


Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, zájem dětí). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídníchvzdělávacích programů, v programu Naše MŠ a v šatnách dětí.