Zaměstnanci MŠ

 

Mgr. Zuzana Francová, ředitelka

Klára Hartmanová, učitelka

Vlasta Matoušková, učitelka

Alena Mrázková, učitelka

Vladimíra Trčková, školní asistentka

Marcela Plachá, uklízečka

Bc. Jana Radová, vedoucí školní jídelny, asistentka pedagoga

Andrea Mejzrová, kuchařka

Ing. Blanka Stará, účetní + mzdy