Historie naší mateřské školy

Počátky Mateřské školy v Dobrovského ulici se datují již od roku 1928, kdy bylo rozhodnuto o její výstavbě. Na úhradu stavebních nákladů přispěla Spořitelna města a také rodina Eitingonová.

 

Otevření této školy, pojmenované Masarykova Mateřská škola, datujeme od počátku 20. století.

 

 

„Budova jest ze všech stran obklopena zahradou, jest tam velké, stinné hřiště, nízký basén pro osvěžení dětí v horkých dnech, byty pro učitelku i opatrovnici.“ (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 4)

Stavbu navrhoval stavitel Josef Hrouda. Funkce budovy byla předem dána a tak vycházela vstříc požadavkům pro provoz mateřské školy.

 Historie mateřských škol v Roudnici nad Labem započala již na konci 19. století, kdy zde byla v roce 1888 zřízena první soukromá mateřská škola v již postaveném domku – adaptovaném pro účely mateřské školy. „Návštěva dítek v této první městské mateřské škole byla mimořádně vysoká. Nemohly býti přijaty všechny přihlásivší se dítky, ač by je matky byly rády ponechaly pod dohledem vedoucí učitelky, aby se bez obavy o své miláčky mohly věnovati svým pracím. Jednalo se většinou o děti z Bezděkova, kde bydleli většinou dělníci, řemeslníci a živnostníci, rodiny s větším počtem dětí. Proto rozhodla se městská rada se starostou Josefem Kobrem v čele, otevříti ještě jedno oddělení mateřské školy přímo na Bezděkově. (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 1)
V první světové válce byly všechny školy i školky zabrány k účelům vojenským. (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 2)
ŘEDITELKY PŮSOBÍCÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Navrátilová Albína od 28. 10. 1928
Plimeková Růžena od 25. 7. 1932
Vysoká Marie od 1. 6. 1929
Štěpánková Jarmila od 1. 4. 1955
Johanovská Marie od 20. 4. 1953
Drbová Helena od 1. 9. 1969 Mateřská dovolená
Hrabová Eva od 1. 9. 1971 /Drbová Helena od 1. 9. 1969 Mateřská dovolená/
Drbová Helena od 1. 9. 1972
Hrabová Eva od 1. 9. 1976
Reifová Eva od 1. 9. 1977
Němcová Jana od 1. 9. 1979
Kolková Miloslava 1. 4. 1982
Cymbrylová Eva od 2. 6. 1990
Dvořáková Jaroslava od 1. 9. 1999 /Krulíková/
Bílková Petra od 8. 11. 2010
Francová Zuzana od 1. 1. 2013
Budova mateřské školy je patrová, v současné době má dvě třídy v přízemí, dále jsou zde šatny a sociální zázemí pro děti i pedagogy. V prvním patře se nachází ložnice dětí s tělocvičnou, sociální zařízení, ředitelna a kancelář pro vedoucí stravování.
Dle hygienických požadavků je maximální počet dětí v MŠ stanoven na počet 45 dětí. Obě třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, hudebními nástroji a jinými pomůckami rozdělenými do center aktivit.
Ke škole patří zahrada s pískovištěm a záhonem, který obhospodařují děti s učitelkami. Nachází se zde i zahradní skluzavka, houpačky, domeček pro děti, zahradní domek s altánem na ukládání hraček a výchovnou práci ve venkovním prostředí, bosochodník, hmyzí domek a vzdělávací panely. Dopravní hřiště je opatřeno bezpečnostním povrchem.
MŠ je od roku 2005 příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je město Roudnice nad Labem.
MŠ postupně procházela několika rekonstrukcemi.

V roce 2011 byla škola pojmenována jako Mateřská škola Kytička.

Od 22. 1. 2019 byla škola opět přejmenována jako Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem.

Budova Mateřské školy si až do současnosti zachovala původní vzhled.

Dobové dokumenty - citace z kroniky Mateřské školy.